Làm cách nào để hủy đăng ký nhận bản tin?

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách bấm nút “hủy đăng ký” nằm ở cuối email.

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi hủy đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi và nhân viên bộ phận hỗ trợ người dùng sẽ trợ giúp.

Bài viết này có hữu ích không?