Tôi có thể phản hồi về các chiến dịch quảng cáo của trivago ở đâu?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc có ý kiến đóng góp về bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

 

Ý kiến và đề xuất của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và điều chỉnh các chiến dịch phù hợp hơn cho nhiều đối tượng khách hàng.

Bài viết này có hữu ích không?