Liên hệ về đề nghị tiếp thị/kinh doanh

Nếu muốn gửi đề xuất kinh doanh cho trivago, vui lòng điền vào biểu mẫu tại đây.  
Biểu mẫu sẽ được chuyển tới nhóm phụ trách để họ liên hệ với bạn, nếu trivago quan tâm đến đề nghị này.

Bài viết này có hữu ích không?