Làm cách nào để gửi đề xuất kinh doanh tới trivago?

Nếu muốn gửi đề xuất kinh doanh cho trivago, vui lòng điền yêu cầu vào mẫu hồ sơ tại đây.

 

Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi sẽ chuyển tiếp yêu cầu của bạn đến bộ phận liên quan. Nếu quan tâm đến đề xuất, họ sẽ liên hệ lại với bạn.

Bài viết này có hữu ích không?