Tại sao nơi lưu trú không có đặt phòng của tôi?

 

 
 

Trước khi tới nơi lưu trú

Đôi khi có thể mất vài ngày để website đặt phòng chuyển tiếp chi tiết đặt phòng của bạn đến nơi lưu trú. Nếu đặt phòng của bạn vẫn không xuất hiện sau thời gian này hoặc thời gian lưu trú sẽ đến trước giai đoạn này, website đặt phòng sẽ có thể hỗ trợ bạn.

 
 

Khi đến nơi lưu trú

Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng. Họ chịu trách nhiệm về quá trình đặt phòng và thanh toán, vì vậy sẽ họ sẽ có thể hỗ trợ bạn.

Trong xác nhận đặt phòng của bạn có chi tiết liên hệ của website đặt phòng. 

Bạn có thể nhập tên của website đặt phòng ở đây để biết chi tiết liên hệ của họ hoặc bấm vào đây để xem thêm mẹo.


    Bài viết này có hữu ích không?