Làm cách nào để báo lỗi?

Nếu nơi lưu trú, vị trí hoặc loại phòng bạn nhận được không chính xác hoặc gặp bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến đặt phòng mà bạn cho rằng đó là lỗi do trivago, vui lòng liên hệ tại đây.

Nhớ gửi kèm toàn bộ bản sao xác nhận đặt phòng của bạn và bất kỳ thông tin nào giúp giải thích vấn đề.

Nếu có câu hỏi về tình trạng đặt phòng hoặc hủy đặt phòng của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng.

Bài viết này có hữu ích không?