Tôi phải liên hệ với ai về yêu cầu hoàn tiền hoặc nếu có câu hỏi về hóa đơn?

Nếu có câu hỏi về việc hoàn tiền hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan đến hóa đơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng. Họ chịu trách nhiệm về quá trình đặt phòng và thanh toán, vì vậy sẽ họ sẽ có thể hỗ trợ bạn. Là một công cụ tìm kiếm nơi lưu trú, metasearch, trivago không trực tiếp tham gia vào quá trình đặt phòng hoặc thanh toán. Trong xác nhận đặt phòng của bạn có chi tiết liên hệ của website đặt phòng.
Bạn có thể nhập tên của website đặt phòng ở đây để biết chi tiết liên hệ của họ hoặc bấm vào đây để xem thêm mẹo.

Nếu đang muốn được hoàn tiền và tin rằng đó là do lỗi trên trivago, vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin. 

    Bài viết này có hữu ích không?