Tôi phải liên hệ với ai về yêu cầu hoàn tiền hoặc nếu có câu hỏi về hóa đơn?

Nếu có câu hỏi về việc hoàn tiền hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan đến hóa đơn, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng. Họ chịu trách nhiệm về quá trình đặt phòng và thanh toán, vì vậy họ sẽ có thể hỗ trợ bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của website đặt phòng trong email xác nhận đặt phòng.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Kiểm tra thông tin được cung cấp trong phần liên hệ với website đặt phòng.


    Bài viết này có hữu ích không?