Thông tin xác nhận đặt phòng của tôi ở đâu?

Đôi khi, bạn có thể phải chờ đến 72 giờ để nhận được xác nhận đặt phòng tại địa chỉ email của mình.

Bạn chưa nhận được email xác nhận?

Kiểm tra hộp thư rác - Trong hầu hết các trường hợp, email xác nhận bị chuyển vào đó.

Nếu vẫn chưa nhận được email, vui lòng liên hệ với website đặt phòng bạn đã sử dụng để được hỗ trợ.

Bạn không thể nhớ tên website đặt phòng?

Nếu bạn đã thanh toán cho website đặt phòng, hãy thử kiểm tra giao dịch thanh toán trên thẻ tín dụng hoặc sao kê ngân hàng. Tên của website đặt phòng thường hiển thị trên khoản thanh toán gửi đi.

Dưới đây là một số mẹo khác giúp bạn tìm ra tên website đặt phòng!

  • Thử tìm email bằng từ khóa liên quan đến chuyến đi vì có thể email xác nhận đặt phòng nằm trong hộp thư rác.
  • Thử kiểm tra lịch sử trình duyệt web vào ngày bạn đặt phòng, website đó thường nằm ở vị trí ngay sau trivago trong thông tin lịch sử.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Kiểm tra thông tin được cung cấp trong phần liên hệ với website đặt phòng.


    Bài viết này có hữu ích không?