Tôi có phản hồi về trang web trivago và bộ lọc tìm kiếm

Việc chia sẻ phản hồi mất đôi chút thời gian nhưng có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi!
 
Phản hồi của bạn là một trong nhiều phương thức chúng tôi sử dụng để cải thiện sản phẩm của mình và tạo ra trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi phản hồi của bạn. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn!
 
Nếu bạn cần trợ giúp để sử dụng nhiều tính năng của chúng tôi, hãy xem bài viết về Cách sử dụng trivago.

 

💡 Để chia sẻ phản hồi về kỳ lưu trú của bạn, hãy xem bài viết này: Làm thế nào để gửi nhận xét hoặc phản hồi về kỳ lưu trú?

Bài viết này có hữu ích không?