Làm thế nào để gửi nhận xét hoặc phản hồi về kỳ lưu trú?

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với những khách khác và nhận xét về nơi lưu trú ngay trên website đặt phòng. Vì họ quản lý đặt phòng của bạn, họ sẽ có thể hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về kỳ lưu trú.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách trivago tổng hợp đánh giá và nhận xét của bạn, vui lòng xem thông tin trong liên kết này.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Kiểm tra thông tin được cung cấp trong phần liên hệ với website đặt phòng.

Bài viết này có hữu ích không?