Cách trivago xác định điểm đánh giá của khách?

Hàng ngày, chúng tôi quét nhận xét của khách và đánh giá từ nhiều website khác nhau. Sau đó, chúng tôi tổng hợp nhận xét và đánh giá rồi sử dụng Rating Index® ® để chuyển đổi trong phạm vi từ 0 đến 10 (10 là chỉ số xếp hạng cao nhất). Bạn có thể đọc thêm chi tiết liên quan đến xếp hạng chi tiết nơi lưu trú bằng cách bấm vào điểm đánh giá của khách.


Để tìm hiểu thêm thông tin về hệ thống xếp hạng, xem ở đây.

Bài viết này có hữu ích không?