Tôi cần làm gì để hủy hoặc thay đổi đặt phòng của mình?

Để hủy hoặc thay đổi đặt phòng của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng. Họ chịu trách nhiệm về quá trình đặt phòng và thanh toán, vì vậy sẽ họ sẽ có thể hỗ trợ bạn. Là một công cụ tìm kiếm nơi lưu trú, metasearch, trivago không trực tiếp tham gia vào quá trình đặt phòng hoặc thanh toán.Trong xác nhận đặt phòng của bạn có chi tiết liên hệ của website đặt phòng và chính sách hủy của đặt phòng đó.

Nếu không nhận được xác nhận đặt phòng hoặc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, bạn có thể nhập tên của website đặt phòng ở đây để biết chi tiết liên hệ của họ hoặc bấm vào đây để xem thêm mẹo. 

    Bài viết này có hữu ích không?