Làm thế nào để hủy hoặc thay đổi đặt phòng?

Để hủy hoặc thay đổi đặt phòng, vui lòng liên hệ trực tiếp với website đặt phòng. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của website đặt phòng trong email xác nhận.

Nếu không thể tìm thấy xác nhận đặt phòng, trước tiên bạn nên kiểm tra hộp thư rác. Nếu email xác nhận cũng không có ở đó, bạn có thể sử dụng một vài mẹo đơn giản sau!

Bạn vẫn cần trợ giúp? Kiểm tra thông tin được cung cấp trong phần liên hệ với website đặt phòng.


    Bài viết này có hữu ích không?