Tôi nên sử dụng nền tảng trivago nào?

trivago là trang meta để tìm nơi lưu trú ở hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới, vì vậy bạn luôn nên kiểm tra xem mình đang tìm trên nền tảng trivago địa phương nào. Qua đó, bạn có thể đảm bảo nội dung được bản địa hóa chính xác dựa trên quốc gia bạn sinh sống và tránh gặp phải sai sót như phí bổ sung trên tổng giá, sai chính sách quốc gia và sai định dạng giá (bao gồm VAT hoặc không).

Trước khi tiếp tục tìm trên trivago, hãy chọn quốc gia cư trú của bạn bên dưới. Nếu không có quốc gia của bạn trong danh sách, vui lòng sử dụng vị trí thích hợp nhất:
    Nếu bạn muốn biết thêm về cách hoạt động của trivago, vui lòng xem các bài viết sau:

    Bài viết này có hữu ích không?