Stik s spletnim mestom za rezervacijo

Če se želiš obrniti na spletno mesto za rezervacijo, na katerem si rezerviral(-a) hotel, je večino podatkov za stik mogoče najti na dnu potrditve rezervacije. Podatke najdeš tudi na strani za stik na spletnem mestu za rezervacijo, kjer so najverjetneje navedeni vsi podatki za stik, vključno z neposrednimi telefonskimi številkami centra za podporo spletnega mesta za rezervacijo. 


Ali se ne spomniš, pri kom si rezerviral? Ime ponudnika potovanja je navedeno na dnu e-poštnega sporočila s potrditvijo. Če ne najdeš potrditve rezervacije, klikni tukaj za nasvete.


Za iskanje strani s podatki za stik na spletnem mestu za rezervacijo lahko uporabiš naš priročni obrazec spodaj.


    Je bil ta sklop koristen?