Ako trivago vyberá ponuky v zoradení „naše odporúčania“?

Funkcia „naše odporúčania“ funguje na princípe dynamického algoritmu, na základe ktorého sa vám zobrazuje viacero zaujímavých a relevantných ponúk, o ktorých si myslíme, že sa vám budú páčiť.

Zobrazujeme „odporúčanú ponuku“, ktorú náš algoritmus odporúča ako vynikajúcu na základe určeného poradia ponúk. Tento algoritmus zohľadňuje viacero podstatných faktorov vrátane týchto (okrem iných):

·       kritériá vášho vyhľadávania (napríklad vaša poloha a dátumy pobytu),

·       cena,

·       poplatok, ktorý nám rezervačná stránka zaplatila, keď návštevník klikol na jej ponuku (alebo približný výpočet tejto sumy),

·       náš odhad toho, ako často návštevníci kliknú na ponuku, a

·       presnosť cien, ktoré nám poskytujú rezervačné stránky.

Cena ponuky a poplatok, ktorý nám zaplatí rezervačná stránka, sú dôležitými faktormi pri výbere každej „odporúčanej ponuky“ a jej hodnotení na našej platforme. Relatívna dôležitosť každého faktora uvedeného vyššie je však špecifická pre každé vyhľadávanie. Sme presvedčení o tom, že faktory uvedené vyššie robia pre vás ponuku atraktívnou a relevantnou a prispievajú k vysokej miere spokojnosti našich používateľov. Ponuka rezervačnej stránky je na našej lokalite uvedená len vtedy, ak spĺňa požiadavku na minimálny poplatok.

Pod „odporúčanou ponukou“ zobrazujeme ďalšie ponuky pre dané ubytovacie zariadenie, aby ste ich mohli porovnať. Pod odporúčanou ponukou, ktorá sa zobrazuje ako „naša najnižšia cena“, môže byť uvedená ponuka s nižšou cenou.

Naším cieľom je poskytnúť vám informácie a prostriedky, ktoré vám pomôžu nájsť si ideálne ubytovanie.

Pomohol Vám tento článok?