Sokongan perniagaan

 • Sokongan untuk pemilik/ pengurus hartanah
  Jika anda memiliki atau mengurus hartanah, kami mempunyai pasukan sokongan khusus untuk membantu anda di Business Studio trivago.

  Sila ikut pautan ini untuk melawat pusat sokongan mereka.

 • Hubungi kami untuk tawaran pemasaran/ perniagaan
  Jika anda ingin menyerahkan usul perniagaan kepada trivago, sila isi borang di sini.  
  Usul tersebut akan dimajukan kepada pasukan yang bertanggungjawab yang mungkin akan menghubungi anda, jika tawaran itu menarik minat trivago.
 • Memohon penyenaraian di trivago
  Jika anda ialah pengurus hotel bebas atau anda bekerja untuk rangkaian hotel, penyedia kesambungan atau ejen pelancongan dalam talian, anda boleh menyerahkan permohonan anda untuk disenaraikan di trivago di sini.