Mengapa pihak hartanah tidak mempunyai tempahan saya?

Sebelum tiba di hartanah

Ia boleh mengambil masa selama beberapa hari untuk laman web tempahan memaklumkan butiran tempahan anda kepada pihak hartanah. Jika tempahan anda masih belum muncul selepas tempoh ini atau penginapan anda dijadualkan lebih awal daripada itu, laman tempahan akan dapat membantu anda.

Semasa tiba di hartanah

Dalam kes ini, sila hubungi laman tempahan secara langsung. Mereka bertanggungjawab terhadap proses tempahan dan pembayaran, jadi mereka paling sesuai untuk membantu anda.
Butiran hubungan laman tempahan boleh ditemukan dalam e-mel pengesahan anda.

Masih memerlukan bantuan? Semak maklumat yang kami tawarkan tentang menghubungi tapak tempahan.


    Adakah artikel ini membantu?